Haber

Almanların üçte biri diğer dinleri tehdit olarak görüyor

Alman toplumunda artan din çeşitliliği, nüfusun değerli bir bölümü tarafından bir tehlike olarak görülüyor. Bertelsmann Vakfı tarafından yılda bir kez düzenli olarak gerçekleştirilen “Dini çeşitlilik içinde birlikte yaşamak” başlıklı bu yılki kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 34’ü ülkedeki dini çeşitliliği “tehdit” olarak görüyor. Yüzde 29’luk bir kesim farklı dinlerin ortada olmasını “zenginlik” olarak tanımlarken, yüzde 37’lik bir grup bu iki tanımlamaya uzak duruyor.

Herhangi bir dine mensup olmayanlar arasında dini çeşitliliği tehlikeli bulanların oranı yüzde 38, Hristiyanlar arasında ise yüzde 34 oldu. Bu durumu en az tehlike olarak gören dinî grup ise Müslümanlar olmuştur. Ankete katılan beş Müslümandan yalnızca biri dini çeşitliliği bir tehdit olarak değerlendirdi. Hindular arasında bu oran yüzde 61’di.

Alman toplumunda farklı inanç gruplarına olumlu bakanların oranı da 10 yıl öncesine göre azaldı. 2013 yılında yapılan ankette katılımcıların yüzde 89’u “diğer dinlere açık olmamız gerektiğini” belirtirken, 2023’te bu oran yüzde 80’e düştü. gerçek bir öz” de yüzde 72’den yüzde 59’a düştü. Ankete katılanların yüzde 93’ü Almanya’da din veya din değiştirme özgürlüğünün çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor.

Çalışmanın muhabirlerinden Bertelsmann Vakfı din uzmanı ve sosyolog Yasemin El-Menouar liderliğindeki muhabirlere göre, “İnanç özgürlüğü, itiraf ve dini yaşam gibi dinin soyut ilkelerine yüksek düzeyde destek verilmesi bir yana” , bu konudaki toplumsal mutabakat, farklı dinlerin gerçeklerine karşı tutum ve herhangi bir dinin modernite ile bağlantısı söz konusu olduğunda çözülmeye başlar.

YÜZDE 59 DİNİN ZAMANA UYGUN OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE

Bertelsmann Vakfı’nın kamuoyu araştırma şirketi Infas’a yaptırdığı anketin farklı sonuçlarından biri de halkın dine genel bakışıyla ilgili. Ankete katılanların yüzde 59’u dinin “artık çağa ayak uydurmadığını” düşünüyor. Raportörlere göre, “nüfusun dinle hiçbir bağı olmayan üçte ikisi ile yaşamları güçlü bir şekilde din tarafından şekillendirilen geri kalanı arasındaki uçurum büyüyor”.

Araştırma aynı zamanda Almanya’da dinlerin toplumdaki dağılımını da ortaya koyuyor. Hristiyanlar nüfusun yüzde 50’sini oluşturuyor. 1950’de bu oran yüzde 96 idi. Hristiyanlar arasında yüzde 44,6 Katolik; Protestanlar yüzde 34,7’yi, Ortodokslar ise yüzde 3,7’yi oluşturuyor. Diğer Hıristiyanların oranı ise %3,2’dir.

Hristiyanlardan sonra en büyük dini topluluk yüzde 8,5 ile Müslümanlar. Hindular yüzde 1,3, Budistler yüzde 0,9 ve Yahudiler yüzde 0,3’ü oluşturuyor.

Yasemin El-Menouar, “Rakamlarımız, din alanında çoğulculuğun ve bireyciliğin önemli ölçüde arttığını gösteriyor” dedi. Sanki alması gerekiyormuş gibi konuşuyor. (DW Türkçe)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu